خشک کن

درایر خشک کن ماورای قرمز

با گردش هوای گرم

کنترل دمای دقیق

خنک کننده در آخر درایر

کنترل سرعت درایر به وسیله اینورتر

برق سه فاز

هم اکنون با ما تماس بگیرید